Identyfikacja wizualna GFF Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Sound design do dwóch animacji logo na zlecenie IKM w Gdańsku